PORDENONE +39 0434 572677 - BOLOGNA +39 051 873587 - PADOVA +39 049 725499 - FERRARA +39 0532 772958 | info@the-ma.it |
 

Plan de internaționalizare the-ma 2016-2018

Descrierea proiectului

Proiectul de internaÈ›ionalizare ia ființă în primul rând dinnecesitatea de a satisface tot mai corespunzător cerinÈ›ele propriilor clienÈ›i, dar È™i de a face față dinamicilor de piață È™i este orientat spre țările dinEuropa de Est, alături deAustria. Această alegere este motivată în primul rând de prezenÈ›a în aceste țări a uneiindustrii prelucrătoare, precum È™i de o proximitate geografică relativă, necesară garantării unor servicii de asistență tehnică post-vânzare în lipsa unei filiale în teritoriu.

 

Obiective

Obiectivul proiectului este, în primul rând, de a aplica È™i de a adaptamodelul actual de ofertă È™i înstrăinătate printr-un program articulat în patru etape: analiza pieÈ›ei de referință, dezvoltarea societății printr-un TEM, crearea unei structuri comerciale înstrăinătate È™i, în sfârÈ™it, evaluarea dezvoltării capacității de producÈ›iedin străinătate.

 

Rezultate

Planul de dezvoltare prevede o creÈ™tere treptată a cifrei de afaceri în țările È›intă È™i asistență mai eficientă a clienÈ›ilor din străinătate. CreÈ™terea cifrei de afaceri din străinătate se preconizează a fi de 35% în 2017 È™i de 37% în 2018.CreÈ™terea cifrei de afaceri ar putea atrage după sine o utilizare mai bună a capacității productive italiene È™i, prin urmare, o creÈ™tere în rândul angajaÈ›ilor

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul european de dezvoltare regională

 
 

Direct contact